Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Kiddiesnews besteed veel zorg en aandacht aan de samenstelling en de inhoud van de website en aan haar algemene voorwaarden. Het is daarom mogelijk dat de informatie die op Kiddiesnews wordt geplaatst onvolledig/onjuist is. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Meningen en beweringen, geplaatst in de artikelen en mededelingen op de site van Kiddiesnews zijn die van de auter. Kiddiesnews kan er daarom niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waar de informatie door uw wordt geraadpleegd. Alle informatie, diensten en producten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborgt ten aanzien van hun geschiktheid voor een bepaald doel.

Site

Kiddiesnews garandeert niet dat de site continu veilig, beschikbaar of fout vrij is. Kiddiesnews aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voortkomen uit of een verband hebben met het gebruik van Kiddiesnews of met de tijdelijke onmogelijkheid de site te kunnen raadplegen.  Kiddiesnews heeft geen zeggenschap over de site’s die wij linken, Kiddiesnews kan niet verantwoordelijk worden gehouden door de inhoud hiervan.

Reacties

Kiddiesnews maakt gebruik van het plaatsen van een reactie onder een artikel. Kiddiesnews controleert zo nodig de taal en spelling fouten en kan deze ten alle tijden aanpassen of verwijderen wanneer gebruik wordt gemaakt van grof taalgebruik.

Wijzigen algemene voorwaarden

Kiddiesnews behoudt het recht om wijzigingen aan te kunnen brengen in de algemene voorwaarden. Wij adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken om eventuele wijzigingen in te kunnen zien.

Vragen?

Heb je vragen over de Algemene Voorwaarden? Of ben je benieuwd naar de Algemene Voorwaarden voor een samenwerking? Neem dan even contact op met info@kiddiesnews.com

Deze voorwaarden zijn met zorg samengesteld. Op deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleden. Fout en spellings fouten zijn voorbehouden! kiddiesnews.com kan hier niet aansprakelijk worden gesteld.